WW-uitkering

In veel gevallen wilt u aanspraak maken op een WW-uitkering wanneer u zonder werk komt te zitten. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u ontslagen zijn van een baan waarvoor u minimaal vijf uren in de week werkzaam was. Wanneer u standaard per week minder dan tien uur werkte, dan geldt deze voorwaarde niet. Op de tweede plaats moet u voldoen aan de wekeneis en dit betekent dat u minimaal 26 weken van de laatste 36 weken gewerkt moet hebben. Iedere week waarin u heeft gewerkt telt mee, dus ook de weken waarin u maar één dag heeft gewerkt. Bent u in deze periode ziek geweest of met verlof gegaan? Dan moeten de weken van ziekte of verlof worden opgeteld bij de 36 weken om een eerlijk beeld te krijgen. De derde voorwaarde is het ontslag niet verwijtbaar mag zijn. Wanneer u op staande voet wordt ontslagen of wanneer u zelf ontslag neemt, dan is het ontslag aan u zelf te wijten en heeft u geen recht op een WW-uitkering.

Wat als er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld?

Wanneer er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld, dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer onderling goede afspraken hebben gemaakt over het ontslag en dat de werknemer onder die specifieke afspraken en voorwaarden akkoord is gegaan met het ontslag. Dit betekent niet dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Wel is het zo dat een vaststellingsovereenkomst aan de eisen moet voldoen om het recht op een WW-uitkering te behouden. Wanneer de overeenkomst niet aan de eisen voldoet, dan kan dit recht komen te vervallen. Om dit te voorkomen kunt u de vaststellingsovereenkomst voorafgaande aan het ondertekenen laten controleren door een juridisch adviseur.

Nooit een WW-uitkering bij het nemen van ontslag?

In principe heeft u geen recht op een WW-uitkering wanneer u zelf ontslag neemt, maar hier zijn wel uitzonderingen in. Wanneer uw werkgever zich ernstig heeft misdragen, waardoor u niet langer voor deze werkgever kunt of wilt werken, dan neemt u ontslag. De werkgever is in dit geval de reden van uw ontslag, of eigenlijk de gedraging van de werkgever. In dit geval wordt het ontslag niet als verwijtbaar gezien, waardoor u in de meeste gevallen wel gewoon een WW-uitkering kunt krijgen. U moet dan wel kunnen aantonen dat uw werkgever daadwerkelijk onredelijk heeft gehandeld.

Het UWV betaalt de WW-uitkering uit

Wanneer is besloten dat u recht heeft op een WW-uitkering, dan gaat deze in vanaf het moment dat u werkloos bent geraakt. Hierbij dient de opzegtermijn in acht zijn genomen. Om een WW-uitkering te ontvangen moet u deze zelf aanvragen. Als deze doorhet UWV is goedgekeurd, dan krijgt u hier bericht van. Vervolgens kunt u vanaf de eerste dag van elke nieuwe maand uw inkomsten van de voorgaande doorgeven aan het UWV. Wanneer u dit heeft gedaan, dan zal het UWV voor die maand berekenen hoeveel WW-uitkering u krijgt. U heeft het dan binnen tien werkdagen op uw rekening staan. In de meeste gevallen duurt dit maar een dag of vier.

De sollicitatieplicht

Als u een WW-uitkering ontvangt, dan heeft u een eigen werkmap online staan bij het UWV Werkbedrijf. Hier worden ook de taken weergegeven die u dient uit te voeren. Wanneer u dit structureel niet doet, dan kan het UWV op een gegeven moment besluiten om de WW-uitkering stop te zetten. Onder deze taken vindt u bijvoorbeeld het invullen van uw online cv en de sollicitatieplicht. Onder normale omstandigheden moet u minimaal vier sollicitaties per maand versturen.