Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslag waarbij een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld met afspraken waar werkgever en werknemer zich goed in kunnen vinden. De afspraken met betrekking tot het ontslag kunnen onderling worden besproken en er is ruimte voor onderhandelingen. Er wordt wel eens gedacht dat een ontslag met wederzijds goedvinden een ontslag is die voor beide partijen wenselijk is. Dit is niet helemaal juist. Het kan zeker zijn dat een werkgever een werknemer wilt ontslaan, maar dat de werknemer het hier eigenlijk niet mee eens is. Er kan dan wel worden geprobeerd om tot goede afspraken te komen, bijvoorbeeld ook met een goede transitievergoeding voor de werknemer, waardoor deze toch besluit om te vertrekken. Het is dan wel een ontslag met wederzijds goedvinden, ondanks dat de werknemer er niet op zat te wachten.

Een vaststellingsovereenkomst verdient de voorkeur

Als er een ontslag moet vallen, dan verdient een vaststellingsovereenkomst over het algemeen de voorkeur. De werkgever en de werknemer kunnen onderhandelen over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst en wanneer beide partijen tevreden zijn, dan kan de overeenkomst worden ondertekend. Het ontslag is dan geregeld. Wanneer de werkgever en de werknemer er samen niet uit kunnen komen, dan kan er geen vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. In dat geval is het nodig dat de werkgever een ontslagprocedure start. Dit kan, afhankelijk van de situatie, worden gedaan bij de kantonrechter of bij het UWV. Het spreekt voor zich dat een ontslagprocedure meer kost, meer tijd in beslag neemt en een stuk minder aangenaam is. Daarom zal in principe altijd eerst worden geprobeerd om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Wat wordt er afgesproken in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst moet minstens de gegevens van het bedrijf en van de werknemer tonen. Daarnaast moet er een datum op vermeld staan en moet ook worden aangegeven op welke datum de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De datum van indiensttreding moet ook zijn opgenomen in de overeenkomst. Dan zijn er natuurlijk nog tal van aanvullende afspraken die kunnen worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Zo kan erin worden genoteerd hoeveel de transitievergoeding voor de werknemer bedraagt en op welke overige bedragen de werknemer nog recht heeft. Er kan in worden opgenomen welke zaken de werknemer eventueel nog moet retourneren naar de werkgever. Heeft de werknemer een laptop van de zaak en mag de werknemer deze houden? Dan kan dit ook worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst moet correct zijn

De meest uiteenlopende afspraken mogen worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het kan gaan om slechts de basisafspraken, maar er kunnen ook veel aanvullende afspraken worden gemaakt. Dit is allemaal mogelijk, maar u moet er wel rekening mee houden dat de vaststellingsovereenkomst wel aan de eisen moet voldoen. Als een vaststellingsovereenkomst incorrect of onvolledig is opgesteld, dan kan dit voor de werknemer tot gevolg hebben dat deze geen recht heeft op een WW-uitkering. In de meeste gevallen is dit toch wel wenselijk. Het is daarom belangrijk dat er goede aandacht wordt besteed aan het juist opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Laat de vaststellingsovereenkomst controleren

Als u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangt, en u wilt na het verlaten van uw huidige baan het recht op een WW-uitkering hebben, dan is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst op die manier is opgesteld dat u dit recht inderdaad behoudt. Wilt u zeker weten dat uw vaststellingsovereenkomst aan de eisen voldoet? Dan kunnen wij deze uiteraard voor u controleren op correctheid. Kunt u juridische ondersteuning gebruiken bij het doen van de onderhandelingen voor de vaststellingsovereenkomst? Dan staan wij ook voor u klaar. Neemt u gerust contact op.