Verwijtbaar handelen

Wanneer u wordt ontslagen wegens verwijtbaar handelen, dan is het risico groot dat u geen WW-uitkering kunt krijgen. U krijgt dat geen WW-uitkering omdat er gesproken kan worden van verwijtbare werkloosheid. In de basis zijn er drie situaties waarin er kan worden gesproken van een ontslag wegens verwijtbaar handelen. Het kan gaan om een ernstige misdraging op het werk, het kan gaan om weigering van een andere functie binnen de onderneming of het kan gaan om het zelf nemen van ontslag.

Ontslag wegens een ernstige misdraging op het werk

U kunt ontslagen worden wegens een ernstige misdraging op het werk. Hierbij kan het gaan om een enkele misdraging die zo ernstig is dat de werkgever u onmogelijk in dienst kan houden, maar het kan ook gaan om een reeks aan misdragingen die ervoor hebben gezorgd dat de werkgever u moet ontslaan. Er zijn verschillende voorbeelden van ernstige misdragingen op het werk. U kunt hierbij denken aan diefstal, vandalisme, geweld of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Er is sprake van een verwijtbaar ontslag wanneer u zich ernstig heeft misdragen, waardoor u geen recht heeft op een WW-uitkering. Disfunctioneren op het werk valt niet onder een ernstige misdraging.

Het weigeren van een andere functie binnen het bedrijf

Wanneer uw functie binnen het bedrijf komt te vervallen, dan zal de werkgever in eerste instantie zoeken naar een andere functie voor u binnen het bedrijf. Zo kan een ontslag worden voorkomen. Wanneer u er zelf voor kiest om deze functie te weigeren en de werkgever heeft geen andere opties, dan blijft het ontslag over. Er is in dit geval ook sprake van verwijtbare werkloosheid, ofwel verwijtbaar handelen. U heeft immers de kans gekregen om binnen het bedrijf te blijven werken in een andere functie en u heeft dit zelf geweigerd. Het UWV zal dit dan ook meenemen in de beoordeling van een WW-aanvraag en de kans is reëel dat u hierdoor geen WW-uitkering krijgt.

Wanneer u zelf ontslag neemt

Uw ontslag is verwijtbaar als u zelf ontslag heeft genomen. Het gebeurt zelden dan iemand een WW-uitkering krijgt wanneer deze persoon zelf ontslag heeft genomen. Het is immers een eigen keuze geweest. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u moet verhuizen voor het werk van uw partner, waardoor u zelf te ver weg van het werk komt te wonen en hierdoor ontslag moet nemen. U moet dan aan het UWV wel kunnen bewijzen dat u direct in de nieuwe woonomgeving bent gaan solliciteren vanaf het moment dat bekend werd dat u moest verhuizen. Heeft uw werkgever onredelijk gehandeld waardoor u ontslag heeft genomen? Dan kan het zijn dat u van het UWV toch een uitkering krijgt wanneer u dit onredelijk handelen kunt bewijzen.

Verzachtende omstandigheden bij verwijtbaar ontslag

Wanneer u te maken krijgt met verwijtbare werkloosheid, dan zal het UWV gaan beoordelen in hoeverre het ontslag verwijtbaar is. In vrijwel alle gevallen zal het UWV beslissen dat u in meer of mindere mate verantwoordelijk bent voor het ontslag. Wanneer u bijvoorbeeld een heel slechte band heeft met uw werkgever, en u neemt hierdoor ontslag, dan zal het UWV beslissen dat het ontslag verwijtbaar is, want u had ook eerst kunnen zoeken naar een andere baan en daarna pas ontslag nemen. U zult dan geen WW-uitkering krijgen. Het UWV is de partij die moet beoordelen of er sprake is van zogenaamde verzachtende omstandigheden. Als dit het geval is, dan krijgt u voor de eerste zes maanden alsnog maar de helft van een reguliere WW-uitkering. Na deze zes maanden krijgt u een volledige WW-uitkering.

Heeft u juridisch advies nodig?

Krijgt u te maken met ontslag wegens verwijtbaar handelen en kunt u goed gebruik maken van juridische ondersteuning? Neemt u dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder.