Verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie betekent eigenlijk dat u ontslagen wordt omdat de onderlinge relatie tussen u en de werkgever onherstelbaar beschadigd is. Het kan zijn dat u van begin af aan niet goed overweg heeft gekund met uw werkgever en dat de situatie door de tijd heen enkel is verslechterd. Wanneer persoonlijkheden botsen, dan is het vaak lastig om toch een weg te vinden om met elkaar overweg te kunnen. Het kan ook zijn dat er een meningsverschil of conflict is ontstaan, waardoor u ineens niet meer op goede voet staat met de werkgever. Wanneer er hierdoor geen prettige samenwerking meer mogelijk is en er is ook geen uitzicht op verbetering in deze arbeidsrelatie, dan kan er een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie volgen.

U wordt ontslagen wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Het kan zijn dat uw werkgever geen toekomst meer ziet in een samenwerking met u doordat er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan. Dit komt de sfeer op het werk niet ten goede en er kunnen vervelende situaties tussen beide partijen ontstaan waar collega’s ook last van hebben. De werkgever kan dan besluiten om u te ontslaan wegens de verstoorde arbeidsrelatie. Dit mag niet zomaar. De werkgever moet het ontslag goed kunnen onderbouwen. Zo moet de werkgever kunnen aantonen dat het herstellen van de arbeidsrelatie geen optie meer is, dat er stappen zijn ondernomen om de onderlinge relatie te verbeteren, dat er geen andere opties open liggen voor de werknemer binnen het bedrijf en dat de arbeidsrelatie inderdaad in die mate is verstoord dat een verdere samenwerking niet mogelijk is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever zal in eerste instantie willen proberen om de werknemer te ontslaan door samen met de werknemer een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Er moet dan onderling worden besproken welke afspraken er in deze overeenkomst moeten komen te staan. Er kan bijvoorbeeld in worden vermeld dat er een transitievergoeding zal worden uitgekeerd aan de werknemer, maar er komt ook in te staan op welke uitbetalingen de werknemer nog recht heeft. Werkgever en werknemer moeten samen onderhandelen over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer dit lukt en beide partijen zijn tevreden over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst, dan kan deze worden ondertekend en is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak is het wel lastig om zo ver te komen wanneer het gaat om twee partijen die niet goed met elkaar overweg kunnen.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter

Wanneer het onmogelijk blijkt om samen tot goede afspraken te komen, dan is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst niet mogelijk en zal er een ontslagprocedure moeten worden gestart bij de kantonrechter. De werkgever moet dan een ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen. De kantonrechter zal de zaak dan beoordelen en kan besluiten dat het ontslag mag plaatsvinden, waardoor de werkgever de werknemer zonder vaststellingsovereenkomst kan ontslaan wegens de verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter kan ook beslissen dat er nog meer mogelijkheden zijn om de arbeidsrelatie te verbeteren, waardoor de werkgever de werknemer (nog) niet mag ontslaan. Dan kan er alsnog eens worden bekeken of er toch nog een vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld.

Heeft u juridische ondersteuning nodig?

Bent u in een situatie beland waarin er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en zal er hierdoor een ontslag gaan vallen of wilt u een verstoorde arbeidsrelatie oplossen? Dan kan het zijn dat u juridische ondersteuning wenst voor het opstellen of controleren van de vaststellingsovereenkomst of voor de nodige ondersteuning wanneer de zaak voor de kantonrechter komt. U kunt dan altijd een beroep doen op onze dienstverlening. Wij staan graag voor u klaar met professioneel juridisch advies. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.