Transitievergoeding

In diverse gevallen kunt u een transitievergoeding ontvangen wanneer u ontslagen wordt. Er zijn regels opgesteld met betrekking tot de transitievergoeding. Per 1 januari 2021 is het maximale bedrag dat u kunt ontvangen vastgesteld op € 84.000,- of maximaal een heel jaarsalaris wanneer u een jaarsalaris had dat boven dit bedrag ligt. Ieder jaar wordt de maximale transitievergoeding opnieuw vastgesteld, zodat dit bedrag goed mee blijft gaan met de gemiddelde loonstijging.

Krijgt u een transitievergoeding bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Wanneer u langer dan twee jaar in de ziektewet zit, dan is er sprake van een langdurige arbeidsongeschiktheid. Als de werkgever niet verwacht dat u binnen een half jaar kunt terugkeren naar de werkvloer, in uw eigen functie of een aangepaste functie, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Wanneer deze door het UWV wordt verleend, dan mag de werkgever u ontslaan. Het UWV kan enkel een ontslagvergunning verlenen, maar zal geen transitievergoeding vaststellen. U kunt de transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst laten opnemen wanneer deze wordt opgesteld. In veel gevallen kunt u goed met de werkgever bespreken hoe hoog de transitievergoeding zal zijn als u hier recht op heeft. Lukt dit niet, dan kan de zaak ook bij de kantonrechter worden behandeld.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Voor het vaststellen van de transitievergoeding kan een vaste berekening worden aangehouden. U ontvangt 1/3 bruto maandloon per jaar dat u in dienst bent geweest bij uw werkgever.

De wetsvoorstellen van 2017

Er liggen diverse wetsvoorstellen op tafel die betrekking hebben op de transitievergoeding. Zo ligt er een voorstel dat ervoor zorgt dat werkgevers gecompenseerd kunnen worden wanneer er sprake is van een ontslag bij een langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er een voorstel dat zorgt voor een vervangende regeling voor de transitievergoeding wanneer er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag. De wetsvoorstellen zijn nog niet definitief. Wanneer u als werkgever in aanmerking wilt komen voor een compensatie wanneer u een transitievergoeding moet betalen aan een werknemer die al langer dan twee jaar ziek is, dan is het raadzaam om te wachten tot de definitieve uitslag.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de transitievergoeding, als werkgever of als werknemer? Wij kunnen u hier uiteraard alles over vertellen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.