Opzeggen

Een baan opzeggen is natuurlijk altijd mogelijk. Het kan zijn dat u een andere baan heeft gevonden die beter bij u past, dat u toe bent aan iets nieuws of dat u gewoon niet meer naar uw zin werkt binnen uw huidige functie. Er zijn veel redenen te noemen om uw baan op te willen zeggen. Er zijn dan wel enkele zaken om rekening mee te houden.

Het in acht nemen van de opzegtermijn

Wanneer u uw baan wilt opzeggen, dan is het belangrijk om de opzegtermijn in acht te nemen. In de meeste gevallen is het zo dat er een opzegtermijn bestaat van een kalendermaand. Dit betekent dat u één hele kalendermaand moet rekenen als opzegtermijn. Stel dat u uw baan opzegt op 15 maart, dan betekent dit dus dat u de hele maand april nog voor uw werkgever moet werken. U dient deze opzegtermijn in acht te nemen, tenzij er een andere opzegtermijn is afgesproken.

Is het mogelijk om per direct op te zeggen?

Onder normale omstandigheden is het niet mogelijk om per direct op te zeggen, tenzij werkgever en werknemer dit onderling wel overeen kunnen komen. Daarnaast is er nog een uitzondering. Wanneer een werkgever zich ernstig heeft misdragen, waardoor de werknemer geen moment langer voor de werkgever kan of wil werken, dan is het mogelijk om per direct op te zeggen. Er moet dan wel echt sprake zijn van een ernstige misdraging, zoals dit ook het geval moet zijn wanneer de werkgever een werknemer op staande voet wilt ontslaan.

Is er sprake van een tussentijds opzegbeding?

Heeft u als werknemer een contract voor bepaalde tijd en wilt u uw baan opzeggen? Dan is het nodig om te controleren of er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in het arbeidscontract. Wanneer dit zo is, dan is het niet mogelijk om het contract tussentijds op te zeggen onder de normale omstandigheden. Er kan wel met de werkgever worden gesproken over de wens tot opzeggen, zodat er wellicht iets overeen kan worden gekomen. Lukt dit niet, dan is het verplicht om het arbeidscontract uit te dienen tot de datum van afloop.

Het versturen van een ontslagbrief

Wanneer u uw baan wilt opzeggen, dan dient u een ontslagbrief aan uw werkgever te zenden. U kunt dit per mail doen of per brief. In het beste geval kiest u ervoor om de ontslagbrief aangetekend te versturen, zodat u het bewijs in handen heeft dat uw werkgever deze inderdaad ontvangen heeft. Zo kunnen hier op een later tijdstip geen problemen van komen. Wilt u de ontslagbrief toch liever per mail sturen? Dan is het verstandig om de werkgever in de brief te verzoeken om een ontvangstbevestiging te sturen.

Een verzoek om een eindafrekening

Het is aan te raden om in de ontslagbrief direct te verzoeken om een eindafrekening in de maand na de datum van ontslag. Wanneer u uw baan opzegt, dan heeft u in de meeste gevallen nog bepaalde gelden van de werkgever tegoed. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vakantiegelden en uitbetaling van eventuele vakantiedagen. Daarnaast kan het zijn dat u nog recht heeft op een bonus bijvoorbeeld. De werkgever zal dit moeten berekenen en moet hierop de eindafrekening opstellen en in orde maken. Uw werkgever dient ook een getuigschrift op te stellen. U heeft hier recht op, dus de werkgever kan dit u niet weigeren. Niet iedere werkgever geeft deze vanzelfsprekend. Wanneer u wel graag een getuigschrift wilt hebben, dan is het verstandig om hiernaar te vragen. Tot slot is het belangrijk voor u als werknemer om te weten dat u geen recht heeft op een WW-uitkering wanneer u uw baan zelf opzegt onder normale omstandigheden.

Wilt u meer informatie?

Wilt u uw baan opzeggen en wilt u meer informatie over hoe u dit het best kunt aanpakken? Heeft u wellicht hulp of advies nodig bij het opstellen van uw ontslagbrief? Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.