Ontslagprocedure bij UWV Werkbedrijf

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en de werkgever wilt de werknemer hierdoor ontslaan, dan moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf. Ditzelfde geldt wanneer het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag. In de meeste gevallen zal de werkgever eerst proberen om het ontslag met de werknemer zelf goed te regelen, middels een vaststellingsovereenkomst. Dit kan ervoor zorgen dat er geen procedure bij het UWV nodig is. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dan zal er een ontslagprocedure moeten worden gestart bij het UWV Werkbedrijf.

De schriftelijke ontslagaanvraag indienen

Wanneer een werkgever een ontslagvergunning aan wilt vragen bij het UWV Werkbedrijf, dan zal er in eerste instantie een schriftelijke ontslagaanvraag moeten worden ingediend. Hiermee verzoekt de werkgever om toestemming van het UWV om de werknemer te mogen ontslaan. De werkgever hoeft deze ontslagaanvraag niet zelf op te stellen. Het UWB Werkbedrijf heeft hier standaard formulieren voor die kunnen worden ingevuld. In totaal gaat het om drie formulieren die moeten worden ingediend bij de Arbeid Juridische Dienstverlening, ook wel de AJD afdeling van het UWV Werkbedrijf.

De formulieren die moeten worden ingevuld

Het eerste formulier is bedoeld om de bedrijfsgegevens volledig in te vullen en het tweede formulier is voor de persoonlijke gegevens van de werknemer waarvoor het ontslag wordt aangevraagd. Op dit formulier wordt ook gevraagd naar de eventuele aanwezigheid van een zogenaamd opzegverbod. Er geldt een opzegverbod in meerdere situaties, bijvoorbeeld als de werknemer zwanger is. In dit geval wordt er geen ontslagvergunning verleend. Het derde formulier is het meest uitgebreide formulier. Hierop wordt gevraagd naar het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Daarnaast is dit formulier bedoeld om de reden van het ontslag toe te lichten. De reden van ontslag moet met documenten worden onderbouwd. Wanneer het gaat om een bedrijfseconomische reden, bijvoorbeeld omdat de werkgever financieel in zwaar weer verkeerd, dan moeten er documenten worden bijgevoegd die de slechte financiële toestand bewijzen.

Het op de hoogte stellen van de werknemer

Als het UWV Werkbedrijf heeft beoordeeld dat de aanvraag compleet is, dan zal de aanvraag door worden gestuurd naar de werknemer. Deze krijgt vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Het is gebruikelijk dat de werknemer voor deze reactie gebruik maakt van de ondersteuning van een jurist of een advocaat, maar dit is niet verplicht. Als het UWV Werkbedrijf de reactie heeft ontvangen, dan kan deze beoordelen of er nog extra rondes nodig zijn. Deze rondes zijn bedoeld voor beide partijen om schriftelijk te reageren. De werkgever kan dus weer reageren op de reactie van de werknemer, waarna de werknemer weer mag reageren op de reactie van de werkgever. Als er meer dan één ronde nodig is, dan moeten de partijen voor de verdere rondes reageren binnen zeven dagen.

De beslissing van het UWV Werkbedrijf

Wanneer de ronden geweest zijn, dan kan het UWV Werkbedrijf een beslissing nemen. Deze zal de ontslagvergunning toewijzen of afwijzen. In uitzonderlijke gevallen zal de aoc, ook wel de ontslagadviescommissie, door het UWV Werkbedrijf worden verzocht om een advies uit te brengen. De werknemer en de werkgever ontvangen gelijktijdig bericht over de beslissing, waarin staat vermeld of het ontslag mag plaatsvinden en waarom dit zo is. De geldigheid van deze beslissing bedraagt vier weken. Dit betekent dat de werkgever de werknemer binnen deze tijd moet ontslaan. Hierna is dit niet meer mogelijk. Wanneer één van beide partijen zich niet neer kan leggen bij de beslissing, dan kan deze binnen twee maanden in hoger beroep gaan.

Heeft u juridische ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning bij een ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf? Neemt u dan gerist contact met ons op. Wij helpen u graag verder.