Ontslagprocedure bij kantonrechter

Als een werkgever een werknemer wilt ontslaan, dan kan er worden geprobeerd om samen tot goede afspraken te komen. Er kan dan een ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvinden, met een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is helaas niet altijd mogelijk om een dienstverband op deze manier te beëindigen. Wanneer er geen onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden, dan zal er een ontslagprocedure moeten worden gestart. Als de werknemer gewoon werkt op het moment dat dit ontslag wordt aangevraagd, en dus niet in de ziektewet zit, dan kan deze ontslagprocedure via de kantonrechter verlopen.

De ontslagprocedure in de eerste fase

In principe kan de ontslagprocedure via de kantonrechter worden opgedeeld in twee fases. De eerste fase is de zogenaamde schriftelijke fase. De werkgever moet een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen, maar in bepaalde gevallen gebeurt het ook dat de werknemer dit zal doen. Het is allebei toegestaan. Als we ervan uit gaan dat de werkgever dit doet, dan zal de rechtbank ervoor zorgen dat de werknemer dit verzoekschrift ontvangt. Deze heeft dan de mogelijkheid om hierop te reageren middels een zogenaamd verweerschrift. Hierin kan de werknemer dus aangeven waarom deze het niet eens is met het ontslag. In dit verweerschrift zal de werknemer de kantonrechter vragen om het verzoek van de werkgever niet in te willigen. Daarnaast kan er worden verzocht om een transitievergoeding wanneer de kantonrechter het verzoek wel inwilligt. Het is voor beide partijen gebruikelijk om de documenten te laten opstellen door een juridisch adviseur, maar dit is niet verplicht.

De ontslagprocedure in de tweede fase

Wanneer de schriftelijke fase achter de rug is volgt de mondelinge fase. Dit is de tweede en laatste fase van de ontslagprocedure bij de kantonrechter. In deze fase zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden tijdens een zitting. In de meeste gevallen wordt deze zitting ingepland binnen vier tot zes weken na het indienen van het verzoekschrift. Beide partijen ontvangen voor deze mondelinge behandeling een uitnodiging en kunnen dan ook tijdens deze zitting allebei de zaak mondeling toelichten. In de meeste gevallen is de juridisch adviseur van beide partijen hierbij aanwezig.

Hoe verloopt de mondelinge behandeling?

De kantonrechter bepaalt in principe de volgorde van de afhandeling van zaken. In de meeste gevallen wordt hierbij de standaard volgorde aangehouden. Dit betekent dat de juridisch adviseurs allebei de standpunten van hun cliënt mogen toelichten. Vervolgens is er ruimte voor de kantonrechter om op basis hiervan nog enkele vragen te stellen. In veel gevallen zal de kantonrechter beide partijen hierna verzoeken om de ruimte tijdelijk te verlaten. Hierbij kan worden verzocht om toch nog eens te overleggen of er geen schikking mogelijk is. Hierbij geeft de kantonrechter vaak al aan hoe hij of zij tegen de zaak aankijkt, zodat dit kan worden meegenomen in de eventuele onderhandelingen. Lukt het om toch tot een schikking te komen? Dan hoeft de kantonrechter geen uitspraak te doen. De zaak zal worden voortgezet wanneer de partijen echt niet overeen kunnen komen. Vaak zal de kantonrechter dan nog wat vragen stellen. In de meeste gevallen is het laatste woord aan de werknemer. Na afloop van deze zitting krijgen de partijen binnen enkele weken de uitspraak van de kantonrechter toegestuurd. In deze uitspraak, ook wel beschikking genoemd, staat of de arbeidsovereenkomst mag worden ontbonden en per wanneer dit is toegestaan. Ook zal er worden vermeld of de werknemer recht heeft op een (transitie)vergoeding.

Niet eens met de ontslagbeschikking?

Eén van beide partijen zal worden teleurgesteld door de uitspraak van de kantonrechter. Er is dan de mogelijkheid om binnen drie maanden een hoger beroep in te stellen. De zaak zal dan nog eens worden behandeld door het gerechtshof.

Heeft u een juridisch adviseur nodig?

Bent u betrokken bij een ontslagprocedure die bij de kantonrechter zal worden afgehandeld en wilt u een ervaren juridisch adviseur inschakelen? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.