Ontslag in de proeftijd

Ontslag in de proeftijd komt veel voor. Het is immers zo dat de proeftijd is bedoeld om kennis te maken met elkaar en met het werk. De werkgever heeft in de proeftijd de kans om te zien of de werknemer inderdaad een goede keuze is voor de toekomst en de werknemer heeft in de proeftijd de kans om te ontdekken of deze zich echt prettig voelt in de baan, in het bedrijf en onder de collega’s. Bevalt het niet? Dan mag de werkgever of de werknemer de samenwerking per direct stopzetten. Er wordt dan gesproken van een ontslag in de proeftijd.

Wanneer is een proeftijd geldig?

Voor een werknemer is een proeftijd risicovol. Ook als de werknemer het erg naar de zin heeft kan deze toch van de ene op de andere dag ontslagen worden. Het is dan ook de bedoeling dat de proeftijd niet te lang duurt, zodat de werknemer niet te lang in onzekerheid hoeft te zitten. Een proeftijd moet aan regels voldoen. Wordt er niet aan deze regels voldaan, dan is de proeftijd niet geldig. Hieronder vindt u de regels waaraan de proeftijd dient te voldoen.

  • De proeftijd dient voor de werknemer even lang te zijn als voor de werkgever. Het is niet toegestaan om de werknemer een maand proeftijd te bieden en een periode van drie maanden proeftijd te laten gelden voor de werkgever.
  • De proeftijd moet schriftelijk zijn vastgelegd. Dit kan gebeuren in een arbeidscontract, maar het kan ook zijn vermeld in de cao.
  • Een proeftijd mag niet voor een tweede keer worden gehanteerd bij de verlenging van een contract voor dezelfde functie. Als u een 12 maanden contract heeft voor de functie van magazijnmedewerker en u krijgt een nieuw contract voor 12 maanden voor dezelfde functie, dan mag er geen proeftijd zijn opgenomen in dit tweede contract. Dit is wel toegestaan wanneer het tweede contract een overeenkomst betreft voor een andere functie.
  • De proeftijd moet ingaan op de dag dat de arbeidsovereenkomst in gaat.
  • Er mag geen nieuwe proeftijd worden gehanteerd wanneer het bedrijf door een andere werkgever wordt overgenomen, maar de werknemer in dezelfde functie actief blijft binnen het bedrijf.

Hoe lang mag de proeftijd zijn?

De duur van de proeftijd is afhankelijk van enkele factoren. Wanneer het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Als het gaat om een arbeidscontract voor bepaalde tijd, dan is de duur van de proeftijd afhankelijk van de geldigheid van de arbeidsovereenkomst. Als er geen precieze duur van de arbeidsovereenkomst in maanden staat aangegeven, dan mag er een proeftijd worden gehanteerd van maximaal een maand. Er geldt ook een proeftijd van maximaal een maand wanneer het gaat om een contract met een duur tussen de 6 en 24 maanden. Als het arbeidscontract geldig is voor de duur van meer dan 24 maanden, dan geldt er een maximale proeftijd van twee maanden.

Als een werkgever zich niet heeft gehouden aan de regels met betrekking tot de proeftijd, dan is er geen sprake van een proeftijd. Dit wil zeggen dat deze niet geldig is. De werkgever kan u dan niet ontslaan in deze proeftijd, want in feite is er geen proeftijd. Er moet dan een ontslag plaatsvinden op de manier waarop iedereen buiten de proeftijd om ontslagen zou kunnen worden.

Zaken om rekening mee te houden

Er zijn nog enkele zaken waar u rekening mee moet houden als het gaat om ontslag in de proeftijd. Het is zo dat de proeftijd gewoon doorloopt wanneer de werknemer ziek is. De proeftijd mag dan ook niet worden gepauzeerd voor de duur van de ziekte. Het komt voor dat er al een ontslag in de proeftijd valt voordat de werknemer daadwerkelijk in dienst is getreden. Dit is toegestaan, maar als deze keuze van de werkgever af komt, dan kan het wel zijn dat de werkgever schadeplichtig is. Wanneer u wordt ontslagen tijdens uw proeftijd, dan heeft u het recht om hier de reden van te weten. Blijkt het te gaan om een discriminatoire reden, zoals bijvoorbeeld een zwangerschap, dan is het ontslag vernietigbaar vanuit de Algemene Wet gelijke behandeling.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ontslag in de proeftijd of heeft u behoefte aan juridisch advies op dit vlak? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.