Niet-verlengen van tijdelijk contract

Als een tijdelijk contract niet wordt verlengd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Dit betekent dat er geen ontslagprocedure hoeft plaats te vinden. De werkgever heeft het recht om uw contract voor bepaalde tijd niet te verlengen en hoeft hiervoor geen toestemming te vragen bij het UWV of de kantonrechter. Het arbeidscontract eindigt dan op de aangegeven datum en vanaf die datum is de werknemer werkloos. Het maakt geen verschil of u op de betreffende datum ziek bent of bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof bent.

Uitzonderingen op de regel

In de regel is het dus zo dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd wanneer de werkgever besluit dat deze niet zal worden verlengd. Er is geen ontslagprocedure nodig. Uiteraard zijn er altijd wel uitzonderingen op de regel en in dit geval zijn er twee belangrijke uitzonderingen te noemen. Op de eerste plaats eindigt de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege wanneer de werknemer al een hele reeks arbeidscontracten heeft gehad en er hiermee een overschrijding van de ketenregeling heeft plaatsgevonden. Dit betekent namelijk dat er in feite sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd en dan kan het contract niet van automatisch eindigen. In dit geval is er sprake van een volwaardige ontslagbescherming. De tweede uitzondering is de zogenaamde Ragetlie-regel.

Wat is de Ragetlie-regel precies?

In de praktijk komt het voor dat een werknemer eerst binnen een bedrijf werkt met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en dat dit contract op een gegeven moment wordt omgezet naar een arbeidscontract voor bepaalde tijd. De wet geeft aan dat de ontslagbescherming die actief is bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd niet komt te vervallen wanneer dit contract om wordt gezet naar een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch wordt beëindigd wanneer hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan vooraf is gegaan. Deze regeling wordt ook wel de Ragetlie-regel genoemd. Er zijn hier ook weer twee uitzonderingen. Wanneer een rechter het eerdere arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft ontbonden, dan mag het contract voor bepaalde tijd wel automatisch eindigen. Als de werkgever het contract voor onbepaalde tijd heeft beëindigd met een ontslagvergunning, en deze heeft de werknemer daarna een contract voor bepaalde tijd geboden, dan mag dit contract wel automatisch eindigen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Peter is productiemedewerker binnen een bloembollenexportbedrijf. Hij werkt op de afdeling voor het machinaal verpakken van de bloembollen en doet dit werk al twaalf jaar bij hetzelfde bedrijf. Hij heeft dan ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er komt een functie vrij op de assemblage afdeling, waar voornamelijk handmatig wordt ingepakt. Peter wil wel eens iets anders en besluit dan ook om te solliciteren naar deze functie. Zijn werkgever gaat ermee akkoord dat Peter een andere functie gaat bekleden in het bedrijf. Omdat de functie van Peter verandert moet er een nieuw arbeidscontract worden opgesteld. Peter krijgt van zijn werkgever een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Peter is erg gewend aan de machinale manier van inpakken, maar het handmatige inpakken gaat hem niet zo goed af. De werkgever deelt hem dan ook mede dat er ontevredenheid bestaat over zijn functioneren en dat om die reden het arbeidscontract voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. Peter hoeft hier volgens de Ragetlie-regel niet mee akkoord te gaan. Het is namelijk zo dat hij eerder bij de werkgever een contract voor onbepaalde tijd heeft gehad, waardoor het contract voor bepaalde tijd niet zomaar kan eindigen. De werkgever zal een ontslagprocedure moeten starten of er zal een vaststellingsovereenkomst voor het ontslag moeten worden opgesteld.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of juridisch advies over arbeidscontracten en de regelingen met betrekking tot het eindigen van arbeidsovereenkomsten? Wij helpen u graag verder. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.