Kennelijk onredelijk ontslag

Er is sprake van een kennelijk onredelijk ontslag wanneer het beëindigen van een dienstverband door de werkgever kennelijk onredelijk is, en hierbij is het woord ‘kennelijk’ bedoeld in de zin van ‘duidelijk’. Het moet dus voor iedereen direct duidelijk zijn dat er sprake is van onredelijkheid. Er kan een kennelijk onredelijk ontslagprocedure worden gestart door de werknemer wanneer deze van mening is dat hij of zij te maken heeft met een kennelijk onredelijk ontslag. Het gaat dan om een gerechtelijke procedure die plaats zal vinden bij de kantonrechter. Met deze ontslagprocedure kan een werknemer een transitievergoeding / ontslagvergoeding claimen. Onderaan dit artikel vindt u meer informatie over de afschaffing van de ontslagprocedure wegens een kennelijk onredelijk ontslag.

De kantonrechter bepaalt of er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag

Een werknemer kan van mening zijn dat de beëindiging van het dienstverband door de werkgever kan worden omschreven als kennelijk onredelijk, maar dit betekent uiteraard niet dat dit daadwerkelijk het geval is. Er kan een kennelijk onredelijk ontslagprocedure worden gestart bij de kantonrechter, waarbij de kantonrechter uiteindelijk zal bepalen of er inderdaad sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter zal hierbij letten op de volgende factoren:

  • De duur van het dienstverband en de reden van beëindiging hiervan.
  • De leeftijd van de betreffende werknemer.
  • Het functioneren van de werknemer in het verleden.
  • De financiële situatie waarin de werknemer verkeert.
  • De aanwezigheid van verwijtbaarheid bij de werknemer of de werkgever.
  • De kansen op de arbeidsmarkt voor de betreffende werknemer.
  • De moeite die de werkgever heeft gedaan om ander passend werk te vinden voor de werknemer.
  • Een eventuele aanwezigheid van arbeidsongeschiktheid en de verbonden hieraan oorzaak.
  • Het eventueel vrijwillig gedane aanbod voor een ontslagvergoeding en de hoogte hiervan.

Het beoordelen van de betreffende factoren

De kantonrechter zal alle factoren nalopen en controleren in hoeverre de zaken in het voordeel van de werknemer spreken. Wanneer de werkgever een voorstel voor een ontslagvergoeding heeft gedaan, of een transitievergoeding, dan spreekt dit in het voordeel van de werkgever. Is er geen vergoeding voor het ontslag geboden? Dan spreekt dit weer in het voordeel van de werknemer. Zo zal ieder punt door de kantonrechter worden nagelopen. Hoe meer factoren er uiteindelijk in het voordeel van de werknemer uitvallen, hoe groter de kans aanwezig is dat de kantonrechter van mening zal zijn dat er inderdaad sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Andersom geldt dit ook zo. Hoe meer zaken er in het voordeel van de werkgever spreken, hoe kleiner de kans dat de kantonrechter uiteindelijk van mening zal zijn dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. In dit geval is de kans op een vergoeding voor de werknemer ook direct een stuk kleiner.

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is inmiddels afgeschaft

Op 1 juli 2015 werd de mogelijkheid tot het starten van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure afgeschaft. Hierdoor is het uitsluitend mogelijk om deze procedure te starten wanneer het kennelijk onredelijk ontslag heeft plaatsgevonden vóór deze datum. Het is zo dat een dergelijke procedure gestart moest worden binnen een termijn van zes maanden na het vallen van het vermeende kennelijk onredelijk ontslag. Hierdoor is het anno 2017 niet meer mogelijk om een dergelijke procedure te starten.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de huidige gang van zaken? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u van gedegen advies voorzien.