Disfunctioneren

Er is sprake van ontslag wegens disfunctioneren wanneer u wordt ontslagen omdat uw werkgever van mening is dat u binnen de functie of binnen het bedrijf niet functioneert zoals er van u wordt verwacht. Een werkgever mag u niet zomaar ontslaan wegens disfunctioneren. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag een werkgever u niet ontslaan wegens disfunctioneren wanneer de werkgever u nooit heeft gewezen op dit disfunctioneren. Daarnaast is het ook zo dat het u duidelijk moet zijn aan welke normen u moet voldoen om er ook daadwerkelijk aan te kunnen voldoen. De werkgever moet dit u dus goed duidelijk hebben gemaakt.

Mogelijke oorzaken van ontslag wegens disfunctioneren

Het ontslag wegens disfunctioneren kan om meerdere redenen vallen. Zo kan het zijn dat de werkgever van mening is dat de omgang met uw collega’s of met de klanten ver onder de maat is, dat de omzettargets niet worden behaald wegens het niet op tijd klaar hebben van de taken, dat u te veel fouten maakt of dat u een passieve werkhouding aanneemt op de werkvloer. Er kan ook sprake zijn van een ontslag wegens disfunctioneren wanneer de werkgever van mening is dat u de kantjes eraf loopt op het werk, dat u onnodig veel discussies start, dat u de taken structureel verkeerd uitvoert of dat u vaak te laat op het werk verschijnt.

U mag niet zomaar ontslagen worden wegens disfunctioneren

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan, ook niet wanneer het zou gaan om een ontslag wegens disfunctioneren. De werkgever moet u al eerder duidelijk hebben gemaakt dat u niet voldoet aan de verwachtingen. Het is dus eigenlijk zo dat het feit dat u niet goed functioneert voor u niet zomaar uit de lucht mag komen vallen. U moet hier eerder van op de hoogte zijn gesteld en u moet de kans hebben gekregen om dit te verbeteren. De werkgever moet u hier de mogelijkheid toe hebben gegeven, door bijvoorbeeld extra training aan te bieden of een collega met u mee te laten werken om uw taken te verbeteren. Na de mededeling dat u onvoldoende functioneert moet u voldoende tijd hebben gekregen om de zaken te verbeteren. In de regel wordt hiervoor een periode tussen de twee en zes maanden aangehouden. Zijn de zaken dan niet verbeterd, dan zal er een ontslag wegens disfunctioneren volgen.

Een vaststellingsovereenkomst opstellen

De eerste keuze van uw werkgever zal waarschijnlijk zijn om het ontslag wegens disfunctioneren onderling te regelen, zodat er geen kantonrechter aan te pas hoeft te komen. In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het ontslag. De werkgever zal dit document opstellen met afspraken. Als werknemer heeft u het recht om een tegenvoorstel te doen. U bent nooit verplicht om akkoord te gaan met de afspraken in een vaststellingsovereenkomst en u hoeft deze dan ook niet te ondertekenen wanneer u dit niet wilt. Als er geen vaststellingsovereenkomst opgesteld kan worden naar tevredenheid van beide partijen, dan zal er een ontslagprocedure moeten worden gestart.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter

De ontslagprocedure zal verlopen via de kantonrechter. Uw werkgever moet voor deze ontslagprocedure voor ontslag wegens disfunctioneren een verzoek indienen bij de griffie. Ook wanneer de zaak voor de rechter komt heeft u als werknemer het recht om in verweer te gaan. Heeft u bijvoorbeeld nooit eerder van uw werkgever te horen gekregen dat u onvoldoende functioneert? Dan kunt u dit bij de kantonrechter aangeven. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat deze u wel eerder heeft geïnformeerd en dat deze u de tijd heeft gegeven om de zaken te verbeteren.

De werkgever dient in dit geval een verzoekschrift in te dienen bij de griffie en de werknemer heeft het recht om in verweer te gaan. Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan.

Wilt u juridisch advies?

Wordt u ontslagen wegens disfunctioneren en wilt u zich laten bijstaan door een juridisch adviseur, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen voor een vrijstellingsovereenkomst, voor het verkrijgen van een goede transitievergoeding of om u bij te staan in een ontslagprocedure bij de kantonrechter? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.