Bedrijfseconomisch ontslag

Er is sprake van een bedrijfseconomisch ontslag wanneer u door uw werkgever moet worden ontslagen door financiële moeilijkheden binnen de onderneming. Jaarlijks komen veel bedrijven in financieel zwaar weer terecht. De eerste stap is dan altijd om te bezuinigen op andere zaken. Helaas is dit niet in alle gevallen voldoende voor het bedrijf om het hoofd boven water te kunnen houden en dan zal er toch moeten worden bespaard op de personeelskosten. De werkgever zal dan één of meerdere werknemers moeten laten gaan.

Een vaststellingsovereenkomst opstellen

Wanneer er personeel ontslagen moet worden door financiële moeilijkheden bij het bedrijf, dan kan de werkgever proberen om samen met de betreffende werknemers een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt betreffende het ontslag. Als dit lukt, dan kan er worden gesproken van een ontslag met wederzijds goedvinden, waardoor er geen tijdrovende en kostbare ontslagprocedure nodig is. De vaststellingsovereenkomst kan alleen worden opgesteld als de werkgever en de werknemer het samen eens worden over de afspraken die erin worden vermeld. Er kan uiteraard van beide kanten worden onderhandeld.

Verschillende vormen van bedrijfseconomisch ontslag

Er zijn verschillende vormen van bedrijfseconomisch ontslag. Als een bedrijf door financieel zwaar weer personeel moet ontslaan, dan is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Er is echter ook sprake van bedrijfseconomisch ontslag wanneer de werkgever te maken heeft met werkvermindering, met technologische wijzigingen, een bedrijfsverhuizing, het wegvallen van de loonsubsidie en bij organisatorische wijzigingen. Wanneer deze zaken tot gevolg hebben dat er een ontslag moet vallen, dan gaat het ook om een bedrijfseconomisch ontslag. Tot slot wordt er gesproken van een bedrijfseconomisch ontslag wanneer de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd.

Bedrijfseconomisch ontslag wanneer u ziek bent

Als uw werkgever u wilt ontslaan terwijl u in de ziektewet zit, dan moet er voor dit bedrijfseconomisch ontslag een vergunning aan worden gevraagd bij het UWV. Deze ontslagvergunning wordt niet zomaar uitgegeven door het UWV. De werkgever is verplicht om de juiste ontslagvolgorde aan te houden, om de financiële documenten van het bedrijf te overleggen, om te bewijzen dat er arbeidsplaatsen moeten vervallen en om aan te tonen dat er geen mogelijkheden zijn voor u om bij het bedrijf te kunnen blijven werken, bijvoorbeeld in een andere functie.  Wanneer uw werkgever hier goed gehoor aan geeft en alles daadwerkelijk kan overleggen, dan kan het UWV de ontslagvergunning afgeven en mag de werkgever u ontslaan.

Tegen de beslissing van het UWV in verweer gaan

Als werknemer kunt u het natuurlijk niet eens zijn met deze beslissing van het UWV. In dat geval heeft u het recht om in verweer te gaan. Wordt de ontslagvergunning door het UWV afgewezen? Dan heeft de werkgever het recht om tegen deze beslissing in verweer te gaan. Als een partij in dit geval in beroep wil gaan tegen de beslissing van het UWV, dan moet dit gebeuren bij de kantonrechter. Er moet dan wel rekening gehouden met een langdurig proces dat uiteraard ook geld kost. Mede om deze reden zal de werkgever altijd proberen om een vaststellingsovereenkomst op te stellen met de werknemer. Pas wanneer dit niet lukt zal er worden gedacht aan het starten van een procedure voor het ontslag bij het UWV of de kantonrechter.

Heeft u juridisch advies nodig?

Het is erg vervelend wanneer u te maken krijgt met bedrijfseconomisch ontslag. U kunt dan met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst op te stellen waarin u goede afspraken kunt maken, maar u kunt ook een ontslagprocedure doorlopen. In beide gevallen is het verstandig om juridisch advies in te winnen, zeker omdat er veel eisen worden gesteld aan het bedrijfseconomisch ontslag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons wanneer u juridisch advies nodig heeft.