Arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid mag niet zomaar. Wanneer u langere tijd ziek bent en de werkgever wilt u hierdoor ontslaan, dan zal deze een ontslagvergunning bij het UWV moeten aanvragen. Deze ontslagvergunning kan in twee verschillende situaties worden aangevraagd. Dit is mogelijk wanneer u als werknemer al langer dan twee jaar in de ziektewet zit. In dit geval is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid en kan er een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Er kan ook een ontslagvergunning worden aangevraagd wanneer u korter ziek bent, maar wanneer er een bedrijfseconomisch ontslag nodig is. Hiervan kan sprake zijn wanneer uw werkgever door financiële moeilijkheden binnen het bedrijf moet besparen op personeelskosten.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als werknemer langer dan twee jaar in de ziektewet zit, dan mag uw werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Hier zijn wel regels aan verbonden. Het is namelijk zo dat de werkgever bij het UWV moet kunnen aantonen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat u binnen een termijn van 26 weken terug kunt keren naar uw werk. Ook zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat u daadwerkelijk al langer dan twee jaren niet op uw werk bent verschenen en de werkgever moet bewijzen dat er geen mogelijkheden zijn om u een passende functie aan te bieden binnen de onderneming. Het UWV bepaalt uiteindelijk of er een ontslagvergunning zal worden afgegeven of niet.

Een bedrijfseconomisch ontslag

Als er een bedrijfseconomisch ontslag moet vallen, bijvoorbeeld omdat er op personeelskosten moet worden bespaard om het bedrijf te kunnen voortzetten, dan zal de werkgever in de meeste gevallen als eerst de mensen willen ontslaan die in de ziektewet zitten. Ook in dit geval kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De werkgever moet dan bewijzen dat er daadwerkelijk een bedrijfseconomisch ontslag moet vallen. Er moet worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden zijn voor de betreffende werknemer en de werkgever is verplicht om de vereiste ontslagvolgorde te hanteren.

Hoe verloopt de UWV ontslagprocedure?

Het UWV heeft formulieren voor werkgevers die een werknemer willen ontslaan bij arbeidsongeschiktheid. De werkgever dient deze formulieren ingevuld te versturen naar de Arbeid Juridische Dienstverlening, ook wel de AJD afdeling van het UWV Werkbedrijf. Hier zullen de formulieren op juistheid worden gecontroleerd en het is mogelijk dat er nog wordt verzocht om aanvullende informatie. Er wordt een kopie van de formulieren verzonden aan de betreffende werknemer en deze heeft vervolgens twee weken, 14 dagen, de tijd om in verweer te gaan. Als de werknemer in verweer wilt gaan, dan zal deze bij het UWV kenbaar moeten maken waarom deze zich niet kan vinden in het ontslag. De werknemer kan hierop een reactie van het UWV krijgen en ook hierop mag weer worden gereageerd wanneer er sprake is van een zogenaamde tweede ronde van hoor en verhoor. Uiteindelijk zal het UWV beslissen of er een ontslagvergunning zal worden verleend of niet. Dit gebeurt veelal binnen een maand na de aanvraag van de ontslagvergunning, maar bij complexere zaken kan dit wat meer tijd in beslag nemen. Zowel de werkgever als de werknemer worden op de hoogte gesteld.

U wordt binnen 4 weken ontslagen

Als het UWV een ontslagvergunning toekent, dan is het aan de werkgever om u daadwerkelijk te ontslaan. Dit gaat dan ook niet automatisch. De werkgever heeft 4 weken de tijd om u te ontslaan. Wacht de werkgever langer dan deze periode, dan mag de werkgever u niet meer ontslaan. Het is namelijk zo dat de ontslagvergunning na 4 weken verloopt en daarmee verloopt ook het recht om u te ontslaan. Bij het ontslag moet de opzegtermijn worden gehandhaafd. Wel is het zo dat de proceduretijd mag worden afgerekend van deze periode, maar de opzegtermijn dient minimaal een maand te zijn.

Wilt u zich laten adviseren?

Heeft u juridisch advies nodig met betrekking tot ontslag via een ontslagprocedure bij het UWV? Wij voorzien u graag van gedegen advies. Neemt u gerust contact met ons op.