Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is bedoeld om een arbeidsconflict op te lossen. Hierbij wordt er een mediator ingezet die de conflictoplossing gaat begeleiden en zich opstelt als een onafhankelijke partij. De mediator is een gespreksleider die voortdurend neutraal blijft tijdens de gesprekken tussen werkgever en werknemer. Er wordt tijdens de gesprekken, of soms maar één gesprek’ geprobeerd om door te dringen tot de kern van het conflict, waarbij voortdurend wordt geprobeerd om een oplossing te vinden. De mediator doet geen uitspraak en neemt dan ook niet de rol van een rechter over. Arbeidsmediation is puur bedoeld om een conflict onderling op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas moet komen.

De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk

Voordat een traject voor arbeidsmediation kan worden gestart moeten er eerst een aantal afspraken worden vastgelegd. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel de mediationovereenkomst, en de overeenkomst moet worden ondertekend door allebei de partijen. Wanneer dit niet gebeurt, dan kan het traject niet van start gaan. Eén van de afspraken in de overeenkomst is dat de gesprekken volledig vertrouwelijk zijn. Dit betekent dat geen van beide partijen over de gesprekken van spreken buiten de ruimte waar de mediation plaatsvindt. Er mag niet met derden worden gesproken over de zaken die tijdens de mediation worden besproken. Het voordeel hiervan is uiteraard dat de beide partijen volledig vrij zijn om zaken te bespreken die niet voor anderen bedoeld zijn.

Arbeidsmediation is geheel vrijwillig

Bij mediation is het uitgangspunt het oplossen van het arbeidsconflict. Wanneer één van beide partijen niet mee wil werken, dan heeft arbeidsmediation eigenlijk geen zin. Om deze reden is het dus zo dat mediation vrijwillig is. Als een partij weigert mee te werken aan de gesprekken, dan kan deze niet worden gedwongen. Daarbij bestaat ook het recht om u te bedenken. Wanneer u akkoord bent gegaan met arbeidsmediation, en tijdens de gesprekken komt u erachter dat u hier toch niet aan mee wilt werken, dan mag u per direct stoppen met de arbeidsmediation. U zit dan ook niet aan het traject vast.

Waarom wordt er gekozen voor arbeidsmediation?

Er kan om verschillende redenen worden gekozen voor arbeidsmediation. Het is bijvoorbeeld zo dat een traject voor arbeidsmediation veel sneller kan verlopen dat een procedure bij de rechter. Zeker wanneer een snelle oplossing gewenst is, dan is mediation de juiste keuze. Daarnaast is het zo dat een gerechtelijke procedure meer kosten met zich meebrengt dan arbeidsmediation. Bij arbeidsmediation hebben allebei de partijen de kans om zich uit te spreken. Er kan voortdurend reactie worden gegeven en de partijen mogen altijd nog aanvullende informatie delen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de beide partijen, met de begeleiding van de mediator, samen tot een passende oplossing komen die naar tevredenheid van beide partijen is. Bij een rechter is het zo dat de rechter uiteindelijk een uitspraak doet, waardoor altijd één van beide partijen teleurgesteld zal worden. Tot slot is het zo dat het vaak makkelijker is om de onderlinge relatie weer te verbeteren middels mediation. In de rechtszaal zitten de partijen apart van elkaar en wordt er niet met elkaar gesproken. Tijdens mediation bestaat er juist een informele sfeer waarin soms zelfs voldoende ruimte is om te lachen. Dit zorgt ervoor dat de kans groter is dat de onderlinge band wordt verbeterd.

Zijn er ook nadelen te noemen van arbeidsmediation?

Een nadeel van arbeidsmediation kan zijn dat het niet altijd een oplossing kan bieden. Wanneer de beide partijen er ook niet uitkomen met de begeleiding van een mediator, dan kan er alsnog een gerechtelijke procedure nodig zijn.

Wilt u meer weten over arbeidsmediation?

Wilt u meer informatie of advies over arbeidsmediation? Wij informeren en adviseren u uiteraard graag. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op.