Arbeidsrecht.legal – juridische specialisten arbeidsrecht

De wereld van arbeidsrecht is complex, zeker wanneer u zich er niet dagelijks in bevindt. Uiteraard gaat u er nooit vanuit dat u juridische bijstand nodig heeft, maar u kunt er helaas niet altijd omheen. Wordt u ontslagen door uw werkgever en heeft u behoefte aan de dienstverlening van een specialist? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Het ontslag kan op meerdere manieren worden geregeld. In veel gevallen zal er in eerste instantie worden geprobeerd om de samenwerking tussen werkgever en werknemer te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Dit is dan ook vaak de beste en snelste manier om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Helaas is het lang niet altijd mogelijk om een arbeidscontract met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat één van beide partijen zich permanent niet kan vinden in de bepalingen die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Er bestaat dan nog de mogelijkheid om gebruik te maken van arbeidsmediation. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op? Dan zal er een ontslagprocedure moeten worden gestart bij het UWV of bij de kantonrechter. Wij bieden u alle belangrijke informatie over arbeidsrecht en ontslag.

Arbeidsrechtspecialisten in vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, concurrentiebedingen en gerechtelijke procedures

Ontslagredenen

In Nederland is het zo dat een werkgever een werknemer niet zomaar mag ontslaan. Hier moet een gegronde reden voor zijn. Wanneer mag een werknemer nu op staande voet ontslagen worden en wanneer is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag? Wij vertellen u graag meer over de verschillende ontslagredenen. employment lawyer. U vindt bij ons meer informatie over de volgende zaken:

 • Bedrijfseconomisch ontslag
 • Disfunctioneren
 • Verwijtbaar handelen
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Op staande voet
 • Ontslag in de proeftijd
 • Niet verlengen van tijdelijk contract

Ontslagprocedures

Een ontslag kan op verschillende manieren tot stand komen. Een werknemer kan vanzelfsprekend zelf de baan opzeggen. In dit geval zijn er enkele zaken om rekening mee te houden, zoals bijvoorbeeld ook het vervallen van het recht op een WW-uitkering in de meeste situaties en het in acht nemen van de opzegtermijn. Wanneer de werkgever een werknemer wil ontslaan, dan zijn er ook meerdere wegen die bewandeld kunnen worden. De juiste weg is uiteraard afhankelijk van de situatie. Zo moet er een andere ontslagprocedure worden gestart wanneer een werknemer al meer dan twee jaar ziek is dan wanneer de werknemer onvoldoende functioneert. Dit zijn slechts voorbeelden. Wij geven u meer informatie over de volgende ontslagprocedures:

 • Wederzijds goedvinden
 • Opzeggen
 • Ontslagprocedure bij kantonrechter
 • Ontslagprocedure bij UWV Werkbedrijf
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Hoger beroep
 • Kort geding
 • Arbeidsmediation
 • Vaststellingsovereenkomst

Financieel

Als u ontslagen wordt, of ontslag neemt, dan brengt dit uiteraard de nodige financiele gevolgen met zich mee. Wanneer uw werkgever u ontslaat, dan heeft u in meerdere situaties recht op een transitievergoeding. Voorheen werd dit ook wel de ontslagvergoeding genoemd en in bepaalde situaties zelfs een ‘gouden handdruk’. Op de dag dat u uit dienst gaat staan er nog reserves open. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld opgebouwde vakantiedagen die u nog niet heeft opgenomen en natuurlijk vakantiegeld. Dit zijn slechts voorbeelden van gelden waar u nog recht op heeft. Er moet dan ook een eindafrekening plaatsvinden. Wordt u ontslagen en heeft u nog geen andere baan gevonden op de dag dat u daadwerkelijk uit dienst treedt? Dan heeft u in veel gevallen recht op een WW-uitkering. Het is dan wel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst, wanneer hier sprake van is, correct is opgesteld. U leest op financieel gebied meer over de volgende zaken:

 • Transitievergoeding
 • Eindafrekening dienstverband
 • WW-uitkering
 • Loonvordering

Hulp nodig?

Bent u werknemer en heeft u direct hulp nodig? Onze arbeidsrecht juristen staan dagelijks tot 21:00 uur voor u klaar.

Arbeidsrechtspecialisten in vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen, concurrentiebedingen en gerechtelijke procedures

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam

088 – 205 1717

(Dagelijks tot 21:00 uur)